Vande Mataram Song Lyrics The national song of India वन्दे मातरम् PDF

वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्  – Vande Mataram Song in Sanskrit Hindi English PDF –

The national song of India – From Bankim Chandra Chatterjee’s 1882 Novel Anandamath

vande matram song lyrics

Vande Matram Song

Vande Maataram, Vande Maataram
Maataram…
 
Sujalaam Sufalaam Malayaj Sheetalaam
Sasyashyaamalaam Maataram
Vande..
 
Shubhrajyotsna pulakit yaaminiim
Phulla kusumita drumadal shobhiniim
Suhaasinim sumadhura bhaashhinim 
sukhadaam varadaam maataram
Vande Maataram
 
Vande Maataram, Vande Maataram
Maataram…
 
koti kantha kal kal ninaad karaale
Nisapta koti bhujaidhruta kharakarvaale
Abla ken ma ait bale
bahubal-dhaariniin namaami taariniim
ripudalavaariniin maataram
Vande Maataram …
 
Tumi Vidyaa Tumi Dharma, 
Tumi hridi Tumi Marma
Tvam hi praanaah shariire
Baahute tumi maa shakti,
Hridaye tumi maa bhakti,
Tomaarai pratimaa Gadi 
Mandire Mandire
Vande Maataram..
 
Tvam hi durgaa dashapraharana-dhaarinii
Kamalaa kamaladala vihaarinii
Vaanii Vidyaadaayinii
Namaami Tvaam
Namaami Kamlaan
Amalaan Atulaam
Sujalaan Sufalaan Maataram
Vande Maataram.. 
 
Shyaamalaan Saralaan 
Susmitaan Bhuushhitaam
Dharaniin Bharaniin Maataram
Vande Maataram….
——————
 
वन्दे मातरम्
सुजलां सुफलाम्
मलयजशीतलाम्
शस्यशामलाम्
मातरम्।
 
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्
सुखदां वरदां मातरम्।
वन्दे मातरम्।
 
कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले
कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले,
अबला केन मा एत बले।
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं
रिपुदलवारिणीं मातरम्।
वन्दे मातरम्।
 
तुमि विद्या, तुमि धर्म
तुमि हृदि, तुमि मर्म
त्वम् हि प्राणा: शरीरे
बाहुते तुमि मा शक्ति,
हृदये तुमि मा भक्ति,
तोमारई प्रतिमा गडि
मन्दिरे-मन्दिरे
 
त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला कमलदलविहारिणी
वाणी विद्यादायिनी,
नमामि त्वाम्
नमामि कमलाम्
अमलां अतुलाम्
सुजलां सुफलाम् मातरम्
वन्दे मातरम्।
 
श्यामलाम् सरलाम्
सुस्मिताम् भूषिताम्
धरणीं भरणीं मातरम्
 
वन्दे मातरम्।

2 Comments

  1. Avatar santosh Dhruw August 2, 2017
  2. Avatar akash gupta July 17, 2018

Leave a Reply